ชวนมาทำความรู้จัก มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นหลัก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามเลขอนุญาตที่ ต.190/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 เลขทะเบียนลำดับที่ 3326 ของกรุงเทพมหานคร และได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 325 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540

 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นหลัก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามเลขอนุญาตที่ ต.190/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 เลขทะเบียนลำดับที่ 3326 ของกรุงเทพมหานคร และได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 325 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540

โพสต์โดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.facebook.com/pg/tel025392916/posts/?ref=page_internal

 119 total views,  1 views today