💕วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก💕 3 นาทีที่เราจะรู้จักและเข้าใจเด็ก (พิเศษ) มากขึ้น

เนื่องในวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก มูลนิธิออทิสติกไทยร่วมกับทรู เป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวของเด็กพิเศษ
ที่เกิดมาพร้อมความไม่เข้าใจจากสังคม และคนรอบข้าง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลง
และอยู่ร่วมกันได้เพียงเราเข้าใจซึ่งกันและกัน

 

คนพิเศษ

เนื่องในวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก มูลนิธิออทิสติกไทยร่วมกับทรูเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวของเด็กพิเศษ ที่เกิดมาพร้อมความไม่เข้าใจจากสังคม และคนรอบข้าง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันได้เพียงเราเข้าใจซึ่งกันและกัน #Truetogether #เด็กพิเศษคนพิเศษ

โพสต์โดย Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.facebook.com/pg/Autistic-Thai-Foundation-มูลนิธิออทิสติกไทย-1366016403473251/posts/?ref=page_internal

 110 total views,  1 views today