ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านแรงงานในทุกมิติ

logomain

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านแรงงานในทุกมิติ

 

วานนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าของผลการปฎิบัติงานตามาประเด็นแผนงาน และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวสุนารี บุญชุม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วม

 

สำหรับการประชุมติดตามในครั้งนี้ ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้สรุปกิจกรรมในด้านต่าง ๆ จำนวน 18 ด้าน ประกอบด้วย

 

1.ด้านขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

2.ด้านรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

3.ด้านปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ

4.ด้านแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2565-2570

5.ด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ

6.ด้านการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์แรงงาน

7.ด้านค่าจ้างหรือค่าแรง

8.ด้านข้อมูลการขาดแคลนแรงงาน

9.ด้านกิจกรรมาอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

10.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

11.ด้านการบริการชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน

12.ด้านค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

13.ด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

14.ด้านการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

15.ด้านการจัดการงานประชาสัมพันธ์

16.ด้านกิจกรรมประสานบริการแรงงาน

17.ด้านการประเมินตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

18.ด้านการพัฒนาบูรณาการความร่วมมือและกรติดตามการบริการต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ ได้สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้าน ศอ.บต. ได้นำเสนอถึงโครงการภาคประชาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตูภูมิ และบัณฑิตแรงงาน เนื่องจากบุคลากรดังกล่าว เป็นผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ สามารถบูรณาการทำงานได้เป็นอย่างดี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไป

 

_R_67035 (Large).jpg

 

_R_67022 (Large).jpg

 

_R_67030 (Large).jpg

 

_R_67040 (Large)(1).jpg

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200225214647925

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *