พม.ชูสถาบันวิจัยนวัตกรรมคนพิการฯ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ผลักดันให้มีศูนย์/สถาบันวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคนพิการแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและเปิดให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และการเร่งจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเห็นชอบการแก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพได้มากขึ้น

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังรับทราบประเด็นการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าถึงระบบขนส่งและบริการรถยนต์สาธารณะสำหรับคนพิการ โดยให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้าน อาทิ สมรรถนะ อุปกรณ์เสริม และการยกเว้นภาษีรถยนต์สาธารณะสำหรับคนพิการ รวมถึงการตรวจสอบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ โดยขอให้เร่งรัดการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการ ระหว่าง พม.และกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจสอบการจ้างงานคนพิการ ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัยได้มีข้อสั่งการให้เร่งจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ ให้มีความชัดเจนและเห็นผลโดยเร็ว.

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/content/1388941

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *