พมจ.สุรินทร์ ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ได้รับเงินกองทุนพัฒนาอาชีพคนพิการ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งการใช้ทุนและใช้คืน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างความเข้าใจและเหตุผลสำคัญของการปฏิบัติเมื่อผ่านการอนุมัติเงินทุนในการประกอบอาชีพ

วันนี้ (16 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้องการจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ แก่ผู้พิการที่ได้รับเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งทำพิธีมอบเงินกองทุนแก่ผู้ผ่านการอนุมัติทุนประกอบอาชีพฯ ด้วย

นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 โดยในแต่ละปีมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ามาใช้บริการจากกองทุนเพิ่มมากขึ้น จากการดำเนินงานให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนฯ ที่ผ่านมา พบว่าผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือข้อผูกพันทางกฎหมายต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ซึ่งอาจจะทำให้มีการผิดนัดชำระหนี้และไม่ปฏิบัติตามสัญญาการกู้ยืมเงินได้

โดยในวันนี้เป็นกิจกรรมการประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและวิธีปฏิบัติตนตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน รวมทั้งการปฏิบัติในการส่งชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จำนวน 332 คน และเจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 400 คน ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน มีรวมทั้งสิ้น 3,440 ราย เป็นเงิน 83,286,150 บาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ยังคงมีลูกหนี้ที่มีพันธะผูกพันกับกองทุนฯ อยู่จำนวน 2,162 ราย เป็นเงิน 34,657,326 บาท จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและให้รู้ถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์และปฏิบัติตามข้อตกลงของการใช้กองทุนฯ

ขอบคุณ… https://goo.gl/maEBWD

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *