เชียงใหม่หารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถานการณ์คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ โดยแบ่งตามประเภทความพิการ มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 26,041 คน

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการตามแผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 โครงการ พร้อมกับได้พิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 101 ราย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานในทุกด้านแก่ผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนางจิราพร เชาว์นประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ โดยแบ่งตามประเภทความพิการ มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 26,041 คน ผู้พิการทางการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 14,133 คน ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 3,579 คน ทางสติปัญญา จำนวน 3,326 คน ทางการมองเห็น จำนวน 2,983 คน ทางออทิสติก จำนวน 628 คน ทางการเรียนรู้ จำนวน 385 คน และมีผู้พิการมากกว่า 1 ประเภท จำนวน 3,055 คน รวมมีผู้พิการทั้งหมดจำนวน 54,130 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57 และแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 28,887 คน เพศหญิง จำนวน 25,243 คน

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8106

ขอบคุณจาก https://www.dailynews.co.th/news/1063163/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *