ค้านส่งเงินคนพิการเข้าคลัง เหตุสวนทางความจำเป็น

นายกสภาคนพิการฯ ค้านยึดเงินกองทุนคนพิการส่งเข้าคลัง 2,000 ล้าน ชี้แนวโน้มเงินเข้ากองทุนลดลงหวั่นขาดสภาพคล่อง ยันเงินกองทุนฯ ไม่ได้มีเงินที่เกินความจำเป็น

นายกสภาคนพิการทุกประเภท ค้านยึดเงินกองทุนคนพิการส่งเข้าคลัง 2,000 ล้านบาท ชี้ เงินเข้ากองทุนลดน้อยลงทุกปี เหตุผู้ประกอบการจ้างคนพิการมากขึ้น ยันเงินกองทุนฯ ไม่ได้มีเงินที่เกินความจำเป็น

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมสภาคนพิการฯ ได้ทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการถึงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2561 มีมติให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินในงวดแรก ในต้นเดือนพ.ค.นี้จำนวน 500 ล้านบาทและงวดต่อไปอีก 1,000 ล้านบาท และ 500 ล้านบาทตามลำดับ ตามคำสั่งการของกระทรวงการคลังที่กค 0406.2/ล.2973 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559 ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งสมาคมสภาคนพิการฯ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับมติดังกล่าว และได้นำเรื่องไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองให้ระงับและเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลังในการนำเงินกองทุนส่งคลังแล้ว ซึ่งยังอยู่กระบวนการพิจารณาคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด อีกทั้งเงินกองทุนคนพิการไม่ได้มีเงินที่เกินความจำเป็น แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยซ้ำ เนื่องจากมีคนพิการจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ขณะที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะนำเงินของกองทุนไปจัดบริการให้แก่คนพิการก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้นายจ้างจ้างงานคนพิการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นายจ้างที่ไม่จ้างคนพิการและต้องส่งเงินเข้ากองทุนแทนมีจำนวนลดน้อยลง

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า เชื่อว่าเงินไหลเข้ากองทุนจะลดน้อยลงกว่าเงินไหลออก จนอาจจะประสบภาวะขาดสภาพคล่องในอนาคตอันใกล้ได้ ดังนั้นทางสมาคมสภาคนพิการฯ จึงได้ทำหนังสือคัดค้านการนำเงินกองทุนส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยได้เสนอถึงนายสมคิด สมศรี อธิบดีพก.ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้นำข้อคัดค้านพร้อมเหตุผลต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพิจารณา ซึ่งจะมีการประชุมประมาณปลายเดือน พ.ค. นี้

“หากมีการใช้อำนาจบังคับให้กองทุนต้องส่งเงินเข้าคลัง จะทำให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนและคนพิการทุกประเภททั่วประเทศ เพราะกองทุนนี้เป็นทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การกู้ไปประกอบอาชีพ การส่งเสริมการมีงานทำ สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งใช้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังรอกู้เงินไปประกอบอาชีพรวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ” นายสุชาติ กล่าว

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/641965

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *