โครงการชาวนาน้อย กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

 

โครงการชาวนาน้อย กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พย.63 ทางนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับชาวนาในพื้นที่ ปราชญ์ชาวนา ผู้นำชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันผีเสื้อ และโรงเรียนในพื้นที่ ดำเนินโครงการ “ชาวนาน้อย” โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสืบทอดวิถีชีวิตชาวนาสู่คนรุ่นใหม่ ให้เด็ก ๆ ในพื้นที่เรียนรู้ที่มา และคุณค่าของ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยดังคำขวัญ “สืบสานภูมิปัญญาสู่ชาวนารุ่นใหม่” ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้เด็กเป็นผู้ที่ดึงศักยภาพผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้ตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคีประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นชาวนา ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบอาชีพที่น่าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่น่ายกย่องแก่เด็กในท้องถิ่นได้

 

รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณชาวนาไทย และช่วยสืบทอดวิถีชีวิตชาวนาไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ มาตรา 16 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และยังต่อยอดโครงการโดยนำผลผลิตข้าวที่ได้ มอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กนักเรียนชาวนาน้อยภายใต้กิจกรรม “ชาวนาน้อย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” ตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อถวายอาลัย และน้อมรำลึกใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กษัตริย์นักเกษตรอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1509862/

 372 total views,  2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *