สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี ที่จังหวัดสุโขทัย

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15 นาฬิกา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อทรงเยี่ยมการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย

 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จและได้พระราชทานชุดของเล่นแก่  เด็กๆ ด้วย

 

ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปบริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยร่วกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ด้วย ซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ มีผู้ไปรับบริการ จำนวน 409 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคผิวหนังและโรคข้อเข่าเสื่อม

 

นอกจากนี้ ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชน

 

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 5 คน เฝ้า ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งจอประสาทตา, โรคทูเบอร์รัส สเคลอโรซิส เป็นโรคทางพันธุกรรมส่งผลต่อระบบร่างกายหลายระบบ ทำให้เกิดเนื้องอกและระบบอวัยวะสำคัญอื่นๆ, โรคธาลัสซีเมีย, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, และผู้ป่วยพิการแขนแต่กำเนิด โดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งได้พระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปรับการรักษาและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 

จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว. เข็มอักษรพระนามาภิไธย “สว” แก่อาสาสมัครฯ จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 60 เมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและอาสาสมัครสายต่างๆ รวม 1,922 คน ในปี 2563 ได้ดำเนินการรักษาผู้ป่วยตาต้อกระจก 200 คน และจัดกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ในโรงเรียน 15 แห่ง

 

โอกาสนี้ ได้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย และมีพระดำรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่~พอ.สว. ให้มีความตั้งใจทั้งการตรวจรักษา การให้คำแนะนำหลักปฏิบัติการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว รวมถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201007103231522

 247 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *