บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ขับเคลื่อน จชต. ช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

 

วานนี้ 21 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ราชการ จชต. บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เครือข่าย ศอ.บต. กว่า 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย รองรับการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา จชต. โดยได้ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาและทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. จากเลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร พร้อมเรียนรู้การจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนา และรับฟังการเสวนาเรื่อง บทบาทภารกิจ หน้าที่ต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. จากผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และผู้อำนวยการประจำสำนักกอง ของ ศอ.บต. ร่วมพบปะพูดคุย และทำความเข้าใจเป้าหมายการดำเนินงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ

 

กิจกรรมเสวนา บทบาทภารกิจและหน้าที่ต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) และนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

 

การเสวนาดังกล่าว มีการพูดคุยทำความความใจบทบาทหน้าที่ของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ซึ่งจัดจ้างเพื่อเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของบัณฑิตอาสาฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนทุกเรื่องในพื้นที่ พร้อมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ บัณฑิตอาสายังมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาปากท้อง เป็นผู้ช่วยเรื่องเอกสารของประชาชนเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการใดๆในหน่วยงานราชการ

 

ผลงานที่ผ่านมา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายเรื่อง อาทิ การช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ต้องโทษจำคุกในประเทศมาเลเซีย ดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ เช่น ให้ได้รับเงินยังชีพถ้วนหน้า สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นต้น นอกจากนี้ บัณฑิตอาสายังเป็นผู้ช่วยเหลือและขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมพื้นที่ ช่วยเหลือให้ความรู้เรื่องโรคระบาดโควิด-19 สอดส่องดูแลผู้ป่วย เก็บข้อมูลผู้มาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคซึ่งเป็นบทบาทสำคัญระดับประเทศส่งผลให้พื้นที่ จชต. ปลอดโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200921213237246

 317 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *