ติดต่อเรา

ศูนย์ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

ตู้ ปณ. 11 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260
โทร      1479  (เครือข่าย TRUE/AIS ฟรี) 24 ชม.
โทรสาร   02-572-4042 กด 9993 (โทรสารอัตโนมัติ)
P.O. Box 11 Pattaya City Chonburi 20260
Tel   1479
Fax  02-572-4042 Ext 9993
E-mail : 1479@mahatai.org

 

หรือ ทาง line 1479 สายด่วนคนพิการ เพิ่มเพื่อน

1,402 total views, 1 views today