ติดต่อเรา

ที่อยู่

ตู้ ปณ. 11 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260

P.O. Box 11 Pattaya City Chonburi 20260

โทรสาร

02-572-4042 กด 9993 (โทรสารอัตโนมัติ)
02-572-4042 Ext 9993

โทร 

1479  (เครือข่าย TRUE/AIS ฟรี) 24 ชม.
Tel. 1479

email

1479@mahatai.org

facebook

1479 สิทธิเป็นจริง

หากมีปัญหาหรือต้างการความช่วยเหลือ

ให้นึกถึงเรา โทร 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

พึ่งพิงได้ทันท้วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม

ติดต่อเรา​