เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)
ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบก่อตั้งราชวงศ์จักรี
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ